Προτάσεις των Κοσμητόρων των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.)

  • Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
  • Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Θέμα: Προτάσεις των Κοσμητόρων των Σ.Ε.Φ.Α.Α. για το εαρινό εξάμηνο 2020-21 Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,

Μετά από έντονο προβληματισμό και συζήτηση, που διεξήχθηκε με διαδικτυακές συναντήσεις των Κοσμητόρων και Προέδρων των Σ.Ε.Φ.Α.Α. και Τ.Ε.Φ.Α.Α. της επικράτειας, επισημάνθηκαν οι κίνδυνοι από την ολοκλήρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ.), κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, μόνο με εξ αποστάσεως εκπαίδευση και χωρίς την πραγματοποίηση του πρακτικού μέρους των μαθημάτων εφαρμογής μέχρι και το τέλος του εαρινού εξαμήνου.

Συγκεκριμένα:

  • Συμφωνούμε ώστε, λόγω των ειδικών συνθηκών που επέφερε η πανδημία, όλα τα αμιγώς θεωρητικά μαθήματα του Π.Π.Σ. να πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση, ανεξαρτήτως του αριθμού συμμετεχόντων στο μάθημα.
  • Για τους ίδιους λόγους συμφωνούμε και στη διεξαγωγή με τηλεκπαίδευση του θεωρητικού μέρους όλων των μαθημάτων εφαρμογής (Διδακτική της Κολύμβησης, της Καλαθοσφαίρισης, της Ενόργανης Γυμναστικής, της Αντισφαίρισης κ.α.).
  • Δεν συμφωνούμε με την ολοκλήρωση και εξέταση και του εαρινού εξαμήνου, χωρίς τη συμμετοχή των φοιτητών/-τριών στο πρακτικό μέρος των μαθημάτων εφαρμογής, έστω για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα προς το τέλος του εξαμήνου.

Η ανησυχία μας εστιάζεται στη δημιουργία νέων πτυχιούχων με σοβαρές ελλείψεις και χωρίς την απαραίτητη πρακτική εκπαίδευση. Αυτό θα οδηγήσει σε κάποιες περιπτώσεις και σε απόκτηση πτυχίων από φοιτητές/-τριες των ΤΕΦΑΑ που δεν θα γνωρίζουν για παράδειγμα κολύμβηση, αφού δεν θα έχουν έλθει σε επαφή με το υγρό στοιχείο, στο αντίστοιχο έτος που διδάσκεται το μάθημα της Διδακτικής της κολύμβησης. Αντίστοιχα προβλήματα θα δημιουργηθούν και σε άλλα μαθήματα εφαρμογής, εφόσον οι φοιτητές/-τριες που θα ορκιστούν δεν θα έχουν έλθει σε επαφή με τα όργανα και τις δεξιότητες των συγκεκριμένων αθλημάτων.

Ιδιαίτερα μεγάλος είναι ο κίνδυνος, αν οι τεταρτοετείς φοιτητές/-τριες ολοκληρώσουν την εκπαίδευση στις Ειδικότητές τους, χωρίς καθόλου συμμετοχή στην πράξη. Για παράδειγμα, οι πτυχιούχοι μας με Ειδικότητα «Κολύμβηση» να  μην έχουν πέσει καθόλου στο νερό για την πρακτική τους εκπαίδευση. Ας σημειωθεί, ότι τα μαθήματα αυτά είναι Ειδικότητες αθλημάτων που διδάσκονται στο 4ο έτος και βάσει του νόμου,  οδηγούν  στην  απόκτηση   της  άδειας   ασκήσεως   επαγγέλματος   προπονητή   Α΄κατηγορίας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στο συγκεκριμένο άθλημα. Οι Ειδικότητες αθλημάτων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. πρέπει να δίνουν το ανώτατο επίπεδο πλήρους κατάρτισης για προπονητές του συγκεκριμένου αθλήματος, με απαραίτητη και αναπόφευκτη την πρακτική τους εκπαίδευση. Με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή Α΄ κατηγορίας, οι πτυχιούχοι μας μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του προπονητή στα κορυφαία εθνικά πρωταθλήματα, ή να εργαστούν και ως εθνικοί προπονητές. Η παντελής έλλειψη της πρακτικής τους εκπαίδευσης θα αποδυναμώσει σημαντικά το κύρος των πανεπιστημιακών τους πτυχίων και διπλωμάτων Ειδικότητας.

Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα την άνοιξη, οι τεταρτοετείς φοιτητές/-τριες  αυτών των Ειδικοτήτων μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση σε ανοιχτούς χώρους με προσαρμογές της διδακτικής πράξης. Επίσης, οι φοιτητές/-τριες της Ειδικότητας Ειδικής-Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση σε Ειδικά Σχολεία και ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ, που λειτουργούν συνεχώς και κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Για τους λόγους αυτούς:

Παρακαλούμε να εξετάσετε το σοβαρό αυτό θέμα, που αφορά στη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των σπουδών κύρια των τελειόφοιτων φοιτητών και φοιτητριών των Τμημάτων μας. Επίσης, παρακαλούμε να διαβιβάσετε αντίστοιχο αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας ώστε να βρεθεί μία λύση, ίσως μιας ταχύρρυθμης πρακτικής εκπαίδευσης στις Ειδικότητες και στα μαθήματα εφαρμογής, προς το τέλος του εαρινού εξαμήνου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες.

Τρίτη 02 Φεβρουαρίου 2021

Οι Κοσμήτορες των Σ.Ε.Φ.Α.Α.
Νικόλαος Γελαδάς,  Καθηγητής Ε.Κ. Π.Α.
Ελένη Δούδα, Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.
Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Καθηγητής Π.Θ.
Κοσμάς Χριστούλας, Καθηγητής Α.Π.Θ.


Εκτύπωση   Email