Επιτροπές

 

Στο Τμήμα λειτουργούν οι παρακάτω επιτροπές

Α/Α ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1 Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών Γούδας Μάριος, Χασάνδρα Μαρία, Γεροδήμος Βασίλειος, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Διγγελίδης Νικόλαος, Τσακλής Παναγιώτης
2 Επιτροπή Ωρολογίου Προγράμματος Εξαμήνου & Εξετάσεων Χασάνδρα Μαρία, Μέλλος Βασίλης, Νάτσης Πέτρος
3 Επιτροπή αναγνώρισης μαθημάτων φοιτητών Σακκάς Γεώργιος, Μπεκιάρη Αλεξάνδρα, Κολοβελώνης Αθανάσιος
4 Επιτροπή φοιτητικών θεμάτων και καλλιέργειας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

Πολλάτου Ελιζάνα, Μπεκιάρη Αλεξάνδρα, Μαγγουρίτσα Γεωργία

5 Επιτροπή συνεργασίας με Πολιτιστικούς, Αθλητικούς και Κοινωνικούς Φορείς Δελή Χαρά, Φαμίσης Κωνσταντίνος, Δήμας Ιωάννης, Μπατσίλας Δημήτρης, Καραδήμου Κων/νιά
6 Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Κοκαρίδας Δημήτριος, Γούδας Μάριος
7 Εσωτερική Επιτροπή Βιοηθικής & Δεοντολογίας Τσιόκανος Αθανάσιος, Κοκαρίδας   Δημήτριος, Τσιμέας Παναγιώτης
8 Υπεύθυνοι του προγράμματος ERASMUS για τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος Καρατζαφέρη Χριστίνα, Ακαδημαϊκή συντονίστρια, (Πρόεδρος της επιτροπής), Σακκάς Γιώργος (Αναπληρωματικός Πρόεδρος), Μπλαντή Αναστασία, Βουτσελάς Βασίλειος
9 Τμηματικός υπεύθυνος του προγράμματος ERASMUS για τις μεταπτυχιακές σπουδές του Ευρωπαϊκού μεταπτυχιακού προγράμματος- Erasmus Mundus European Masters in Sport and Exercise Psychology. Κομούτος Νικόλαος
10 Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων και ενστάσεων Αποσπασμένων Καθηγητών, συμβασιούχων με   το Π.Δ. 407/80, Πανεπιστημιακών Υποτρόφων, Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού Τσιόκανος Αθανάσιος, Βουτσελάς Βασίλειος, Κολοβελώνης Αθανάσιος
11 Υπόλογος ΧΕΠ Τμήματος και Κοσμητείας Θωμά Αικατερίνη
12 Οικονομικός Διαχειριστής Τμήματος, Κοσμητείας και Οικονομικού Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου Σακελλαρίου Παναγιώτης (Αναπληρωματικό μέλος Βουτσελάς Βασίλειος)
13 Επιτροπή Περιβάλλοντος και εξωτερικών χώρων Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Γεροδήμος Βασίλειος, Ιωακειμίδης Παναγιώτης, Κερασιώτης Νικόλαος, Φιλίππου Κων/νιά
14 Επιτροπή Βιβλιοθήκης Π.Θ. Μπεκιάρη   Αλεξάνδρα, Γούδας Μάριος, Μαυρομάτης Στέφανος
15 Επιτροπή Αξιοποίησης Οικοπέδου Π.Θ. στην Λίμνη Πλαστήρα Κουθούρης Χαρίλαος, (Αναπληρωματικό μέλος Βουτσελάς Βασίλειος)
16 Επιτροπή ελέγχου Πανεπιστημιακών σημειώσεων Κουθούρης Χαρίλαος (Αναπληρωματικό μέλος Πατσιαούρας Αστέριος)
17 Μέλος εξέτασης ιατρικών παραστατικών φοιτητών Τσιόκανος Αθανάσιος (Αναπληρωματικό μέλος Σακκάς Γεώργιος)
18 Μέλος (εκπρόσωπος του ΤΕΦΑΑ) της Επιτροπής για την σύνταξη Ιδρυματικής Πολιτικής για την Ανοικτή Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παπαστεργίου Μαρίνα (Αναπληρωματικό μέλος Κοκαρίδας Δημήτρης)
19 Επιτροπή Δικτύου Παπαστεργίου Μαρίνα, Γιάκας Ιωάννης, Μπούγλας Βασίλειος, Σακελλαρίου Παναγιώτης
20 Επιτροπή Γραφείου Διασύνδεσης και Επικοινωνίας με τους Πτυχιούχους του Τμήματος Γούδας Μάριος, Ζήση Βασιλική, Τσιμέας Παναγιώτης, Φιλίππου Κων/νια, Ζαφειρούδη Αγλαΐα
21 Επιτροπής Σίτισης των φοιτητών του ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα Παπαστεργίου Μαρίνα, Σακελλαρίου Παναγιώτης, Γεωργία Κούτρα, φοιτήτρια του Τ.Ε.Φ.Α.Α., τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Αυλογιάρη, φοιτητή του Τ.Ε.Φ.Α.Α..
22 Επιτροπή Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης των μαθημάτων του ΤΕΦΑΑ από τους φοιτητές Παπαστεργίου Μαρίνα, Μπούγλας Βασίλειος, Σακελλαρίου Παναγιώτης
23 Επιτροπή ΟΜΕΑ Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Γεροδήμος Βασίλειος, Διγγελίδης Νικόλαος, Θεοδωράκης Ιωάννης
24 Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών Τζαμούρτας Αθανάσιος, Χατζηγεωργιάδης Αντώνιος, Φλουρής Ανδρέας
25 Επιτροπή Αξιολόγησης αιτούντων εισαγωγή στα ΜΠΣ Τσιόκανος Αθανάσιος, Γιάκας Ιωάννης, Χατζηγεωργιάδης Αντώνιος
26 Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών Φατούρος Ιωάννης, Χατζηγεωργιάδης Αντώνιος, Φλουρής Ανδρέας, Τσιμέας Παναγιώτης
27 Μέλος (Εκπρόσωπος της ΣΕΦΑΑΔ) στο ΚΕΔΙΒΙΜ Κουθούρης Χαρίλαος, (Φλουρής Ανδρέας Αναπληρωματικό μέλος)
28 Ανοικτές Θύρες – Υποδοχή μαθητών από Σχολεία Μπεκιάρη Αλεξάνδρα, Ζαφειρούδη Αγλαΐα, Νάτσης Πέτρος, Μέλλος Βασίλειος, Κοθώνα Ελένη, Χλήνου Αγγελική
29 Απογραφή Παγίων από διαγωνισμούς- κονδύλια του Π.Θ Μπεκιάρη Αλεξάνδρα, Σακελλαρίου Παναγιώτης, Κερασιώτης Νικόλαος, Καραδήμα Μάγδα
30 Απογραφή Παγίων από διαγωνισμούς - κονδύλια της Επιτροπής Ερευνών Σακκάς Γεώργιος, Μπούγλας Βασίλειος, Φιλίππου Κων/νιά, (Επικουρικά Κουτσιανίτη Μαρία)
31 Επιτροπή διασφάλισης υγιεινής και ασφάλειας Καρατζαφέρη Χριστίνα, Τσακλής Παναγιώτης, Δελή Χαρά, Μπλαντή Αναστασία, Κερασιώτης Νικόλαος
32 Επιτροπή εξέτασης απαλλαγής διδάκτρων στο ΜΠΣ “Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού”

Τσιόκανος Αθανάσιος,Γούδας Μάριος, Κομούτος Νικόλαος

33 Επιτροπή εξέτασης απαλλαγής διδάκτρων στο ΜΠΣ «Άσκηση και Υγεία: Αξιολόγηση και Συνταγογράφηση» Τσιόκανος Αθανάσιος, Τζιαμούρτας Αθανάσιος, Γιάκας Ιωάννης
34 Επιτροπή εξέτασης απαλλαγής διδάκτρων στο ΜΠΣ «Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις» Τσιόκανος Αθανάσιος, Τζιαμούρτας Αθανάσιος, Γιάκας Ιωάννης