Βιβλιοθήκη

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 15:00

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης του Τμήματος περιλαμβάνει βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, διατριβές, πτυχιακές εργασίες, πληροφοριακό υλικό (π.χ. λεξικά, εγκυκλοπαίδειες), οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. cd-roms, dvds, βιντεοκασέτες) και περιοδικά.

Δικαίωμα χρήσης της βιβλιοθήκης έχουν όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και το ευρύτερο κοινό. Για τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στην βιβλιοθήκη είναι η επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο). Για το ευρύ αναγνωστικό κοινό για την εγγραφή τους και την έκδοση «Κάρτας Μέλους» στη βιβλιοθήκη απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και 1 φωτογραφία.

Τα δικαιώματα των χρηστών της Βιβλιοθήκης συνοψίζονται στα εξής:

  • Δανεισμός τεκμηρίων (βιβλία, διατριβές, CD-ROMs, βιντεοταινίες, κ.λπ.)
  • Ανανέωση χρονικής διάρκειας δανεισμού, τηλεφωνικά, επί τόπου, online
  • Χρήση αναγνωστηρίου και πληροφοριακών πηγών (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, κ.λπ.)
  • Πρόσβαση σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά
  • Παραγγελία με χρέωση, άρθρων και βιβλίων από άλλες βιβλιοθήκες (βλέπε Διαδανεισμός)

Ο αριθμός των τεκμηρίων που μπορεί να έχει ένας χρήστης και η διάρκεια δανεισμού φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. Σε περίπτωση καθυστέρησης υλικού, η αξία του προστίμου ανέρχεται σε 30 λεπτά την ημέρα.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  (ΗΜΕΡΕΣ)
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
10
21
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
10
28
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
15
28
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
5
14


Πως θα χρησιμοποιήσω τον κατάλογο (OPAC) της βιβλιοθήκης

Γενικές οδηγίες για αναζήτηση βιβλιογραφίας στο υλικό της Βιβλιοθήκης του ΤΕΦΑΑ.

Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΠΘ

Αρχική ιστοσελίδα Βιβλιοθήκης ΠΘ: http://www.lib.uth.gr

Για αναζήτηση βιβλίων, συνεδρίων, διατριβών, διπλωματικών, κ.λπ. που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του ΤΕΦΑΑ ακολουθούνται οι σύνδεσμοι της αρχικής ιστοσελίδας :

Για αναζήτηση τίτλων περιοδικών ακολουθούνται οι σύνδεσμοι της αρχικής ιστοσελίδας:
Αναζήτηση Περιοδικών Εκδόσεων

Για αναζήτηση άρθρων με λέξεις κλειδιά προτείνεται η χρήση των Βάσεων Δεδομένων που διαθέτει πρόσβαση η βιβλιοθήκη π.χ. Scopus (βιβλιογραφικές εγγραφές και πλήρες κείμενο), EBSCO (βιβλιογραφικές εγγραφές και πλήρες κείμενο), MedLine, κ.λπ. Web of Science (Citation Indexes)

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται σε κάθε ιστοσελίδα είτε με τη μορφή βοήθειας ή οδηγιών.

Κανονισμός λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

Στέφανος Μαυρομάτης    Βιβλιοθηκονόμος smavro@uth.gr  τηλ.: 2431047051

Έκθεση εικόνων

Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

Η Γραμματεία Λειτουργεί

Δευτέρα - Παρασκευή

8πμ έως 3μμ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού (θυρίδα)

11πμ έως 1μμ

Επικοινωνία

Γραμματεία Μεταπτυχιακών

Επικοινωνία

24310-47019

msc@pe.uth.gr