Erasmus+

Image

Erasmus

Το πρόγραμμα Erasmus plus δίνει στους φοιτητές ευκαιρίες για να κάνουν ένα μέρος των σπουδών τους ή της πρακτικής τους στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα περιγράφεται αναλυτικά στην σχετική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:
http://erasmus.uth.gr/gr/ (επιλέγοντας το μενού ΣΠΟΥΔΕΣ)

Οι φοιτητές στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού μπορούν να επιλέξουν για τις σπουδές τους ένα από τα 40 περίπου συνεργαζόμενα πανεπιστήμια σε τουλάχιστον 18 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λίστα των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων φαίνεται αναλυτικά εδώ (για το ΤΕΦΑΑ):
http://erasmus.uth.gr/gr/spoudes/etairoi-gr  (επιλέξτε το αρχειο που αφορά στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού)

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το πρόγραμμα το συντονίζει το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων:
http://erasmus.uth.gr/gr/

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για τη διαδικασία, τα απαιτούμενα έγγραφα, καθώς και τα κριτήρια επλεξιμότητας στο πρόγραμμα.

Δείτε εδώ την διαδικασία βήμα – βήμα.


Κριτήρια επιλεξιμότητας για μετακίνηση φοιτητών

Οι φοιτητές οι οποίοι πραγματοποιούν Πρόγραμμα Σπουδών σε Πανεπιστήμιο-Εταίρο βάσει του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus και της σύμβασης του Πανεπιστημίου με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού (Ι.Κ.Υ.), που αφορά την χορήγηση υποτροφιών για την κινητικότητα των φοιτητών, θεωρούνται «φοιτητές Erasmus». Οι υποτροφίες κινητικότητας ERASMUS PLUS απευθύνονται σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

Ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις συμμετοχής σας εδώ: http://erasmus.uth.gr/gr/spoudes/proipotheseis-spoudes
Ενημερωθείτε για την διαδικασία αίτησης εδώ: http://erasmus.uth.gr/gr/spoudes/diadikasia-aitisis
(για φοιτητες ΤΕΦΑΑ η αίτηση πραγματοποιείται στο Γραφείο Erasmus στη Λάρισα, κα Αρετή Μπάνια τηλέφωνο 2410684727, email: aretibania@uth.gr)

Στο Πρόγραμμα μπορεί να συμμετάσχει κάθε φοιτητής/τρια εφόσον :

 • Έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των πανεπιστημιακών σπουδών
 • Δεν έχει ολοκληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των διδακτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου του/ης, δηλαδή υπάρχει περίοδος σπουδών, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, που οι φοιτητές να μπορούν να αντικαταστήσουν σπουδάζοντας σε ένα πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS PLUS.
 • Είναι εγγεγραμμένος/η σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών, συμπεριλαμβανομένου μεταπτυχιακού και διδακτορικού, και είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις διαδικασίες της ενδιαφερόμενης συμμετέχουσας χώρας.
 • Έχει επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσει. Στα πλαίσια του ERASMUS PLUS   το επίπεδο γλωσσομάθειας στη γλώσσα διδασκαλίας (γλώσσα εργασίας) είναι το λιγότερο Β1. Για να εγκριθεί φοιτητής/-τρια προς μετακίνηση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματός, είναι απαραίτητο να έχει προηγουμένως καταθέσει  στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων μαζί με την αίτησή του/της και το ανάλογο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

Προτεραιότητα δίνεται σε εκείνους/νες που:

 • είναι άτομα με ειδικές ανάγκες,
 • κατέθεσαν εμπρόθεσμα την αίτησή τους,
 • έχουν την καλύτερη γνώση της γλώσσας  εργασίας στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής,
 • έχουν πιστοποιημένη γλωσσική επάρκεια σε περισσότερες από μία γλώσσες,
 • έχουν περάσει τα περισσότερα υποχρεωτικά μαθήματα,
 • βρίσκονται σε μεγαλύτερο έτος,
 • έχουν την καλύτερη γενική εικόνα (λαμβάνεται, για παράδειγμα, υπόψη η συνέπεια του φοιτητή/φοιτήτριας, τα πειθαρχικά παραπτώματα, το αν κάποιος είναι «αιώνιος» φοιτητής, η κακή χρήση προγραμμάτων μορφωτικών ανταλλαγών κατά το παρελθόν κ.ά.),
 • έχουν την καλύτερη  γενική βαθμολογία.

Οι φοιτητές της ΣΕΦΑΑ που θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus plus θα συνεργαστούν για τα διαδικαστικά θέματα μετο Γραφείο Erasmus στη Λάρισα. Έπειτα, και εφόσον εγκριθεί το αίτημά τους, για την σωστή αντιστοίχιση των μαθημάτων που θα επιλέξουν στην συμφωνία κινητικότητας Learning Agreement δηλ. για ακαδημαϊκά κυρίως θέματα, θα συνεργαστούν με την ακαδημαϊκή συντονίστρια του ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα:᾽

Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων είναι μέρος του Τμήματος Μορφωτικών Ανταλλαγών & Δημοσίων Σχέσεων. Μερικά από τα κύρια αντικείμενα του είναι τα εξής:

 • Ενημέρωση, διοικητική υποστήριξη και επίλυση πρακτικών ζητημάτων του προγράμματος ανταλλαγής ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS, σε ότι αφορά τους εισερχόμενους και τους εξερχόμενους φοιτητές και μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • Προώθηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο εξωτερικό. Σύναψη και ανανέωση διμερών συμφωνιών με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.
 • Προετοιμασία πληροφοριακών οδηγών και εντύπων.
 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές εκθέσεις.
 • Οργάνωση και εκπροσώπηση σε συνέδρια, συναντήσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις σχετικές με το πρόγραμμα

Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων / LLP-ERASMUS:
Πηνελόπη Δάλλη, τηλ. 24210 7 4609, E-mail:  pdalli@uth.gr 
Fax Γραφείου: 24210 74603
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος

Ακαδημαϊκός Συντονιστής ERASMUS και Ομάδα Υποστήριξης Υποδοχής ERASMUS στο ΤΕΦΑΑ

Ακαδημαϊκός Συντονιστής ERASMUS:

Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Κομούτος, Τηλ: 24310 47027, erasmus-pe@uth.gr, nzourba@pe.uth.gr

 

Ομάδα Υποστήριξης Υποδοχής ERASMUS:

Για προπτυχιακούς φοιτητές/τριες ERASMUS

Δρ. Βασίλειος Βουτσελάς, Τηλ: 24310 47016, vvouts@pe.uth.gr, erasmus-pe@uth.gr

Κα. Αναστασία Μπλαντή, Τηλ. 24310 47008, ablanti@pe.uth.gr

Για μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες ERASMUS

Αναπλ. Καθ. Γεώργιος Σακκάς, Τηλ. 24310 24310 47022, gsakkas@uth.gr

Επίκ. Καθ. Χαράλαμπος Κρομμύδας, Τηλ. 24310 47044, hkrom@uth.gr

Καθ. Αντώνης Χατζηγεωργιάδης, Τηλ: 24310 47009, ahatzi@pe.uth.gr

Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

Η Γραμματεία Λειτουργεί

Δευτέρα - Παρασκευή

8πμ έως 3μμ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού (θυρίδα)

11πμ έως 1μμ

Επικοινωνία

Γραμματεία Μεταπτυχιακών

Επικοινωνία

24310-47019

msc@pe.uth.gr