Γραμματεία

Γραμματεία

Η Γραμματεία του Τμήματος έχει την ευθύνη της γραμματειακής εξυπηρέτησης των φοιτητών και της διοικητικής υποστήριξης του Τμήματος. Δέχεται τους φοιτητές κάθε εργάσιμη ημέρα και κατά τις ώρες 11:00-13:00.

Τα τηλέφωνα και email της Γραμματείας του Τμήματος είναι εδώ: http://www.pe.uth.gr/index.php/prosopiko/dioikitiko-prosopiko

Η έκδοση βεβαιώσεων (με αυτές απλά βεβαιώνεται η φοιτητική ιδιότητα) για τους διάφορους ασφαλιστικούς φορείς, ταμεία, οργανισμούς (ΕΦΚΑ, Εφορία, ΟΑΕΔ, κλπ), γίνεται χωρίς αίτηση, μόνο με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας στη Γραμματεία του Τμήματος. Η έκδοση πιστοποιητικών (με πλήρη στοιχεία του φοιτητή), για μετεγγραφή, στρατολογία  κλπ., γίνεται κατόπιν αιτήσεως (οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά), την οποία οι φοιτητές μπορούν να προμηθεύονται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Τα παραπάνω πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, χορηγούνται μόνο στους άμεσα ενδιαφερόμενους (Ν. 2472/97 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Κάθε φοιτητής οφείλει, σ’ όλες τις περιπτώσεις που ζητά την έκδοση βεβαιώσεως ή πιστοποιητικού από τη Γραμματεία, να προσκομίζει τη φοιτητική του ταυτότητα.

Η έκδοση πιστοποιητικών για στεγαστικό επίδομα χορηγείται που θα υποβάλλει ο φοιτητής  αίτηση στη Γραμματεία.

Μετά την εγγραφή τους οι φοιτητές παίρνουν κωδικό για να έχουν   πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Π.Θ. (Ανανέωση εγγραφής, Δηλώσεις Μαθημάτων, Βιβλία, Ακαδημαϊκή ταυτότητα κλπ).

Όλοι οι φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου πρέπει να κάνουν ανανέωση εξαμήνου, να δηλώνουν  τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν όπως και τα μαθήματα στα οποία θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις.

Τέλος, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προσφέρει μια σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες που μπορείτε να τις βρείτε όλες μαζί και εδώ: http://www.pe.uth.gr/index.php/yphresies/ypiresies  

Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

Η Γραμματεία Λειτουργεί

Δευτέρα - Παρασκευή

8πμ έως 3μμ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού (θυρίδα)

11πμ έως 1μμ

Επικοινωνία

Γραμματεία Μεταπτυχιακών

Επικοινωνία

24310-47019

msc@pe.uth.gr