Διοικητικό Προσωπικό

Αικατερίνη Θωμά

Γραμματέας
athoma@pe.uth.gr 24310 47071

Μάγδα Καραδήμα

Διοικητικός Υπάλληλος
mkaradima@pe.uth.gr 24310 47000

Ελένη Κοθώνα

Διοικητικός Υπάλληλος
ekoth@pe.uth.gr 24310 47003

Παναγιώτης Σακελλαρίου

Διοικητικός Υπάλληλος
psakel@pe.uth.gr 24310 47002

Νικόλαος Τζάλας

Διοικητικός Υπάλληλος
niktzalas@pe.uth.gr 24310 47021

Αγγελική Χλήνου

Διοικητικός Υπάλληλος
ahlinou@pe.uth.gr 24310 47013

Στέφανος Μαυρομάτης

Βιβλιοθηκονόμος
smavro@uth.gr 24310 47051
87888990919293