Κατατακτήριες Εξετάσεις

Α. Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του ΤΕΦΑΑ του Π.Θ. έχουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της Ελλάδας ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και απόφοιτοι ανώτερων σχολών διετούς και υπερδιετούς φοίτησης.

Β. Αιτήσεις – Δικαιολογητικά.
Η αίτηση γίνεται από τον υποψήφιο ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο στην Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών
  3. Αναλυτική βαθμολογία (αν δεν αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου).
  4. Οι πτυχιούχοι εξωτερικού υποβάλουν και την ισοτιμία πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Γ. Επιλογή υποψηφίων.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει κατόπιν γραπτών εξετάσεων σε τρία (3) μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν το πρώτο εικοσαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου 2020 (οι ημέρες και οι ώρες θα ανακοινωθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου 2020).

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ τηλ. 24310-47000 και 24310-47071

«Μαθήματα και ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021».

1. Μαθήματα προς εξέταση.

«Εμβιομηχανική Ι», «Βιοχημεία της Ασκησης» και «Αθλητική Ψυχολογία»

2. Εξεταστέα ύλη μαθημάτων 

α) Εμβιομηχανική Ι

Βιβλίο: «Βιοκινητική της Αθλητικής Κίνησης», Ηρακλής Α. Κόλλιας,

Εκδόσεις Α. και Π. Χριστοδουλίδη Ο.Ε., (Έτος έκδοσης 2011).

Εισαγωγή  
Κεφάλαιο 3ο Μηχανικές αρχές

Α.

Β.

Γ.

Δ.

Ε.

ΣΤ.

Ζ.

Η.

Θ.

Ι.

ΙΑ.

ΙΒ.

ΙΓ.

ΙΔ.

ΙΕ.

ΙΣΤ.

Συστήματα μονάδων

Κλίμακες

Σημεία και συστήματα αναφοράς

Βαθμοί ελευθερίας και σταθερές ποσότητες

Μεταφορά και περιστροφή συστημάτων αναφοράς

Άξονες και επίπεδα στο ανθρώπινο σώμα

Διανυσματική ανάλυση των παραμέτρων της κίνησης

Κινηματική

Βλητική

Δυναμική

Περιστροφική δυναμική

Μηχανικό έργο και ενέργεια

Μηχανική ισχύς

Ενέργεια

Έργο και ισχύς στην ανθρώπινη κίνηση

Κρούση

Κεφάλαιο 4ο Εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κίνηση

Α.

Β.

Γ.

Βάρος - επιτάχυνση λόγω βαρύτητας

Δύναμη τριβής

Αεροδυναμική – υδροδυναμική

Κεφάλαιο 5ο Ανθρωπομετρία - ανθρωπομετρικά στοιχεία

Α.

Β.

Γ.

Δ.

Μάζα, όγκος και ειδικό βάρος των μελών του σώματος

Μήκη των μελών του σώματος

Κέντρο μάζας των μελών και του σώματος

Ροπή και ακτίνα αδράνειας των μελών του σώματος

Κεφάλαιο 6ο Διερεύνηση της αθλητικής κίνησης

Α.

Β.

Ανάλυση της κίνησης

Σύνθεση της κίνησης

Κεφάλαιο 8ο Σφάλμα μέτρησης και εξομάλυνση δεδομένων
Κεφάλαιο 9ο Μετακίνηση του σώματος  - βάδισμα

 

β)  Βιοχημεία της Ασκησης

Βιβλίο «Βιοχημεία της άσκησης», Vassilis C. Mougios, Eκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης Πασχαλίδη, Έτος έκδοσης 2008.
Κεφάλαιο Τίτλος
1 Εισαγωγή
2 Μεταβολισμός
3 Πρωτεΐνες
4 Νουκλεϊκά οξέα-γονιδιακή έκφραση
5 Υδατάνθρακες και λιπίδια
6 Νευρικός έλεγχος της κίνησης
7 Μυϊκή συστολή
8 Ενώσεις με υψηλό δυναμικό μεταφοράς φωσφορικής ομάδας
9 Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση
10 Μεταβολισμός των λιπιδίων κατά την άσκηση
11 Μεταβολισμός των πρωτεϊνών κατά την άσκηση
12 Επιδράσεις της άσκησης στην γονιδιακή έκφραση
13 Ολοκλήρωση του μεταβολισμού κατά την άσκηση

 

γ) Αθλητική Ψυχολογία 

Βιβλίο "Ψυχολογική Υπεροχή στον Αθλητισμό, Θεοδωράκης Ιωάννης, Μάριος Γούδας, Αθανάσιος Παπαϊωάννου (Έτος Έκδοσης 2016)

Α Μέρος και Β Μέρος Κεφάλαια 1 - 17

 
Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην αθλητική ψυχολογία
Α Μέρος: ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Κεφάλαιο 2 Καθορισμός στόχων
Κεφάλαιο 3 Τεχνικές χαλάρωσης
Κεφάλαιο 4 Νοερή απεικόνιση
Κεφάλαιο 5 Αυτοδιάλογος
Κεφάλαιο 6 Αυτοπεποίθηση
Κεφάλαιο 7 Άγχος, Στρές, Διέγερση
Κεφάλαιο 8 Προσοχή και αυτοσυγκέντρωση
Κεφάλαιο 9 Τεχνικές αντιμετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων στον αθλητισμό
Κεφάλαιο 10 Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων
Β Μέρος: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Κεφάλαιο 11 Ενίσχυση, τιμωρία και εσωτερική παρακίνηση
Κεφάλαιο 12 Παρακίνηση και επίτευξη
Κεφάλαιο 13 Το άτομο και η ομάδα
Κεφάλαιο 14 Ηγεσία στον αθλητισμό
Κεφάλαιο 15 Αρχές επικοινωνίας
Κεφάλαιο 16 Βία και Επιθετικότητα στον αθλητισμό
Κεφάλαιο 17 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισμό