Πρακτική Άσκηση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Με βάση το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ/ΠΘ) η Πρακτική Άσκηση φοιτητών είναι υποχρεωτική και μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά το τέλος του Η εξαμήνου σπουδών. Το μάθημα «Πρακτική Άσκηση Ειδικοτήτων, ΜK2020» (10 ECTS), είναι υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες. 
  • Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσει ένας φοιτητής την πρακτική του άσκηση είναι η συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS).
  • Ο βαθμός του μαθήματος δίνεται από τον/την Επόπτη Καθηγητή/-τρια της κάθε Ειδικότητας. Για την αξιολόγηση των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση του φορέα και η έκθεση αποτίμησης κάθε φοιτητή για τα πεπραγμένα κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.
  • Για τη καλύτερη καθοδήγηση και προετοιμασία των φοιτητών και φοιτητριών πριν την έναρξη της πρακτικής τους άσκησης και για την τοποθέτηση των ασκούμενων σε αθλητικούς φορείς, καθώς και για οποιαδήποτε απορία, οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται από το γραφείο πρακτικής άσκησης.

Η Πρακτική Άσκηση του κάθε ασκούμενου περιγράφεται με λεπτομέρεια στον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦΑΑ Π.Θ. 2019-2020 που ακολουθεί.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Διοικητική Υπεύθυνη: Μπουγιέση Μαρία
Τηλ.: 24310 47058, Fax : 24310-47042
praktiki.pe@uth.gr
Γραφείο Πρακτικής Ασκησης
Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη - 08:30- 14:00
Τετάρτη - Παρασκευή 10:00 - 14:00

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΘ
E-mail: dkokar@pe.uth.gr 

Ενημερωτικά Αρχεία Πρακτικής Άσκησης
Κανονισμός Πρακτικής Ασκησης Π.Θ. 2022-2023
Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης για Φοιτητές 
Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης για Επόπτες Καθηγητές
Συνεργαζόμενοι Φορείς

Μερικά σχόλια:

Το ΤΕΦΑΑ έχει συνεργαστεί με τουλάχιστον 250 φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι απόψεις των φοιτητών και φοιτητριών όπως αυτές καταγράφονται από τις εκθέσεις – αποτιμήσεις της πρακτικής τους άσκησης είναι πολύ θετικές. Τα κύρια οφέλη που όλοι ανεξαιρέτως οι ασκούμενοι αναφέρουν ότι αποκόμισαν, είναι η απόκτηση εμπειρίας και η πρώτη τους επαφή και σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, γυμναστήρια και αθλητικοί σύλλογοι κράτησαν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σαν εργαζόμενους με κανονική αμοιβή μετά το τέλος της πρακτικής τους άσκησης, ενώ επιχειρήσεις προώθησαν τους φοιτητές για εργασία σε κατασκηνώσεις, κλπ. Η εμπειρία είναι εξίσου θετική και από την πλευρά των επιχειρήσεων που δέχθηκαν τους φοιτητές για πρακτική άσκηση. Αυτό άλλωστε δείχνει τόσο η πολύ θετική αξιολόγηση της απόδοσης του συνόλου των φοιτητών κατά την πρακτική τους άσκηση από τις επιχειρήσεις, όσο και η πολύ μεγάλη αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που συνεργάζονται αυτή τη στιγμή με το ΤΕΦΑΑ. Η σύσφιξη των σχέσεων του ΤΕΦΑΑ με την ευρύτερη κοινωνία της περιοχής των Τρικάλων, μέσω της συνεργασίας του με αθλητικούς φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αποτελεί το κύριο όφελος του Τμήματος.

banner etpa

Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

Η Γραμματεία Λειτουργεί

Δευτέρα - Παρασκευή

8πμ έως 3μμ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού (θυρίδα)

11πμ έως 1μμ

Επικοινωνία

Βιβλιοθήκη

24310-47051
libphys@uth.gr


Γραμματεία
Μεταπτυχιακών

24310-47019
msc@pe.uth.gr