Διοίκηση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Διγγελίδης
Καθηγητής
Τηλ: 24310-47052
email : nikdig@pe.uth.gr
 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μάριος Γούδας
Καθηγητής
Τηλ: 24310-47045
email : mgoudas@pe.uth.gr