ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 

Οι φοιτητές που αιτήθηκαν τη μετεγγραφή τους στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καλούνται να υποβάλουν από την Παρασκευη 11/12/2020 έως την Πέμπτη 17 /12/2020 στο email, της Γραμματείας ΤΕΦΑΑ info-pe@uth.gr τα εξής :

• Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου σε μορφή pdf
• Όλα τα δικαιολογητικά που δήλωσαν στην αίτησή τους και απαιτούνται ανα κατηγορία μετεγγραφής
• Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι/ες (που δεν θα αποστείλουν τα παραπάνω έγγραφα με email) θα μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος στην ακόλουθη δνση:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Γραμματεία Τμήματος
Καρυές, Τρίκαλα
Τηλ 2431047000
ΤΚ 42100


ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :
ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Στην περίπτωση που ο αιτών τη μετεγγραφή έχει μοριοδοτηθεί για τα εισοδηματικά κριτήρια και δεν έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής τον ΑΦΜ ενός γονέα ή και των δύο, θα πρέπει να προσκομίσει τα επιπρόσθετα και τα κάτωθι δικαιολογητικά ανάλογα με το λόγο που έχει επικαλεσθεί για τη μη δήλωση Α.Φ.Μ. ως εξής:
• ''Ο ΓΟΝΕΑΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ Ή Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΠΟΘΑΝΩΝ'': Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος.
• ''Ο ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ'': Δικαστική απόφαση, με την οποία ο ένας γονέας έχει αποκτήσει την επιμέλεια του αιτούντος μετεγγραφή/μετακίνηση φοιτητή.
• ''ΕΙΜΑΙ ΕΓΓΑΜΟΣ'': Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο γάμος του αιτούντος μετεγγραφή φοιτητή, ο οποίος έχει δηλώσει το ΑΦΜ του συζύγου και όχι των γονέων/ κηδεμόνων.
• ''ΕΙΜΑΙ ΤΕΚΝΟ ΑΓΑΜΟΥ ΓΟΝΕΑ'': Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών είναι μη αναγνωρισμένο τέκνο άγαμου γονέα
• ''ΕΙΜΑΙ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η'': Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει το διαζύγιο του φοιτητή.
• ''ΕΙΜΑΙ ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ'': Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι συντρέχει η ιδιότητα της άγαμης μητέρας στο πρόσωπο της αιτούσης μετεγγραφή φοιτήτριας.
• ''Ο ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΦΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ'': Έγγραφο των αρχών της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση, από το οποίο να προκύπτει ότι ο γονέας, o ΑΦΜ του οποίου δεν δηλώθηκε έχει μόνιμη κατοικία στη χώρα αυτή.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ενημερώνουμε ότι στις περιπτώσεις των μετεγγραφόμενων εκτός ποσοτικού περιορισμού (αναπηρίες άνω του 67% πάσχοντες από ασθένειες κλπ) σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την υποβολή του αντίστοιχου δικαιολογητικού (πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή βεβαίωση επταμελούς επιτροπής).

Από την Γραμματεία
10-12-2020


Εκτύπωση   Email