Δεύτερη παράταση δηλώσεων και διανομής, διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων μέσω της Υπηρεσίας «Εύδοξος» για το χειμερινό εξάμηνο παρατείνονται έως την Παρασκευή 24-01-2020. Για τη διανομή των νέων συγγραμμάτων από τα βιβλιοπωλεία για το χειμερινό εξάμηνο, ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία η Παρασκευή 07-02-2020. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
Παρακαλούνται οι φοιτητές που πέτυχαν μετεγγραφή στο Τμήμα μας να μεριμνήσουν για τη δήλωση και την παραλαβή των συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι δεύτερου πτυχίου προπτυχιακών σπουδών, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
Κατ' εφαρμογή του άρθρου 65 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016), είναι δυνατή η χορήγηση δωρεάν έντυπων διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου.
Εάν έχετε απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 24310 47000 ή στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών της υπηρεσίας «Εύδοξος» στο σύνδεσμο http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx

 

Εκτύπωση   Email