Βασίλειος Μπούγλας

Βασίλειος Μπούγλας

Ε.ΔΙ.Π. Πληροφορικής

Είναι Διπλωματούχος Μηχανικός του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διορισμένος σε οργανική θέση Ε.ΔΙ.Π. Πληροφορικής (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) στο τμήμα ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού του προγράμματος «Άσκηση και Υγεία» του ΤΕΦΑΑ του Πανεπ Θεσσαλίας με θέμα διατριβής "Κατασκευή και αξιολόγηση ενός Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Εργαλείου για την Επιμόρφωση Μαθητών σε θέματα αγωγής υγείας". Από το 2017 είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα διδακτορικής διατριβής «Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση & διευκόλυνση των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στην προώθηση της Φυσικής Δραστηριότητας». Είναι κάτοχος πτυχίου άριστης γνώσης της Αγγλικής (c2 - proficiency).

Έχει λάβει υποτροφία από το Deutscer Akademischer Austauschdienst και έχει παρακολουθήσει επιμορφώσεις με τη μορφή παρακολούθησης σεμιναρίων σε:

  • Λονδίνο (Αγγλία) - Παρακολούθηση προγράμματος «Επιμόρφωση σε μορφές εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και παρουσίαση καλών πρακτικών και διαδικασιών αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης » συνολικής διάρκειας 70 ωρών.
  • Τρίκαλα Παρακολούθηση προγράμματος “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΚ” που υλοποίησε το ΚΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ συνολικής διάρκειας 125 ωρών.
  • Βαρκελώνη (Ισπανία) 12/04/07 έως 18/04/07 Επιμόρφωση στο πλαίσιο προγράμματος Leonardo da Vinci με θέμα « Καινοτόμα Μοντέλα Προώθησης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Κοινωνικά Αποκλεισμένες Ομάδες »
  • Φλωρεντία (Ιταλία) Επιμόρφωση σε E-LEARNING – Education and New Technologies (Υποτροφία IKY – ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙ / GRUNDTVIG )
  • Τρίκαλα - Παρακολούθηση προγράμματος “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ” του έργου «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών » του ΕΚΕΠΙΣ συνολικής διάρκειας 300 ωρών.
  • Τρίκαλα - Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε. : Πρόγραμμα Κατάρτισης “ Σύγχρονη Τεχνολογία Κατασκευών - Δημόσια Έργα - Υποδομές , Autocad 14” συνολικής διάρκειας 300 ωρών.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας έχει εργασθεί στο σχεδιασμό, εγκατάσταση hardware και software και υποστήριξη τοπικών δικτύων. Έχει συμμετάσχει σε projects Δομημένης Καλωδίωσης , Δικτύων Υπολογιστών και Βάσεων Δεδομένων (RDBMS).

Ως εκπαιδευτής είναι πιστοποιημένος μητρώο Εκπαιδευτών Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) σε ειδικότητες όπως Σχεδιαστές , αναλυτές & προγραμματιστές συστημάτων, Πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της πληροφορικής, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Επιθεωρητές ασφάλειας, υγείας και ποιοτικού ελέγχου. Επίσης είναι ενταγμένος και στο μητρώο πληροφορικής του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. (Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων). Τα τελευταία είκοσι (20) χρόνια εργάζεται και ως ωρομίσθιος εκπαιδευτής σε επαγγελματικά κέντρα κατάρτισης στον τομέα της πληροφορικής και σε προγράμματα που είναι ενταγμένα σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Έχει συμμετοχή σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΚΕΤΕΑΘ (Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας).

Στη ΣΕΦΑΑ (Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) διδάσκει σε μαθήματα βασικά και επιλογής σε προπτυχιακούς φοιτητές ενώ έχει και διαλέξεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Επιπλέον παρέχει επικουρικό διδακτικό έργο σε εργασίες και, εργαστηριακές ασκήσεις.

Είναι υπεύθυνος για την κατασκευή και συντήρηση πλήθους ιστοσελίδων που είναι σχετικές με την σχολή τα μεταπτυχιακά προγράμματα, τα εργαστήρια και διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Επίσης επιτελεί άσκηση διαγνωστικών ελέγχων σε δικτυακές εγκαταστάσεις και Η/Υ της σχολής και των διδασκόντων και αναγνώριση των αιτιών βλαβών. Αναλαμβάνει επισκευές και αναβαθμίσεις Η/Υ του τμήματος και Διδασκόντων και αναλαμβάνει τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των Υπολογιστών του εργαστηρίου αλλά και των ανεξάρτητων Η/Υ από ενδεχόμενες απειλές (προστασία από ιούς). Τέλος είναι αρμόδιος για την επιλογή, την προμήθεια και την χρησιμοποίηση, πληροφοριακών συστημάτων και αναλώσιμων του ΣΕΦΑΑ που καθιστούν όλα τα συστήματα Η/Υ περισσότερο αποτελεσματικά και παραγωγικά.

Στα πλαίσια των Elearning μαθημάτων έχει κατασκευάσει και υποστηρίζει Σύγχρονη πλατφόρμα Τηλεκατάρτησης (Big Blue Button) για την παροχή Online διαλέξεων και μαθημάτων στα μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος. Επίσης έχει εγκαταστήσει και διαχειρίζεται Ασύγχρονη πλατφόρμα Τηλεκατάρτησης (Moodle) για την πρόσβαση των φοιτητών σε διαλέξεις και μαθήματα στα πλαίσια των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του τμήματος

 

Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

Η Γραμματεία Λειτουργεί

Δευτέρα - Παρασκευή

8πμ έως 3μμ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού (θυρίδα)

11πμ έως 1μμ

Επικοινωνία

Βιβλιοθήκη

24310-47051
libphys@uth.gr


Γραμματεία
Μεταπτυχιακών

24310-47019
msc@pe.uth.gr