Πλατφόρμα ΒΒΒ

Αγαπητοί φοιτητές, για τα μαθήματα εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Big Blue Button ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο, μέσα στον οποίον θα βρείτε και οδηγίες για την παρακολούθηση της διάλεξης. 

https://www.impactpe.eu/bbb/elearning/

 

BigBlueButton Video Tutorial for Students