Κατάθεση δικαιολογητικών αιτούντων μετεγγραφή στο ΤΕΦΑΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 

Οι φοιτητές/τριες που αιτήθηκαν τη μετεγγραφή τους στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καλούνται να υποβάλουν από την Δευτέρα 7/11/2022 έως και την Παρασκευή 11/11/2022   στο email, της Γραμματείας ΤΕΦΑΑ info-pe@uth.gr τα εξής :

 1. Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου σε μορφή pdf
 2. Όλα τα δικαιολογητικά που δήλωσαν στην αίτησή τους και απαιτούνται ανά κατηγορία μετεγγραφής
 3. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι/ες (που δεν θα αποστείλουν   τα παραπάνω έγγραφα με email) θα μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος στην ακόλουθη δνση:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Γραμματεία Τμήματος
Καρυές, Τρίκαλα
Τηλ 24310-47000
ΤΚ 42100


ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΕΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΤΕΦΑΑ-ΠΘ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Στην περίπτωση που ο αιτών τη μετεγγραφή έχει μοριοδοτηθεί για τα εισοδηματικά κριτήρια και δεν έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής τον ΑΦΜ ενός γονέα ή και των δύο, θα πρέπει να προσκομίσει τα επιπρόσθετα και τα κάτωθι δικαιολογητικά ανάλογα με το λόγο που έχει επικαλεσθεί για τη μη δήλωση Α.Φ.Μ. ως εξής:

 • ''Ο ΓΟΝΕΑΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ Ή Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΠΟΘΑΝΩΝ'': Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος.

 • ''Ο ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ'': Δικαστική απόφαση, με την οποία ο ένας γονέας έχει αποκτήσει την επιμέλεια του αιτούντος μετεγγραφή/μετακίνηση φοιτητή.

 • ''ΕΙΜΑΙ ΕΓΓΑΜΟΣ'':
  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο γάμος του αιτούντος μετεγγραφή φοιτητή, ο οποίος έχει δηλώσει το ΑΦΜ του συζύγου και όχι των γονέων/ κηδεμόνων.

 • ''ΕΙΜΑΙ ΤΕΚΝΟ ΑΓΑΜΟΥ ΓΟΝΕΑ'':
  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών είναι μη αναγνωρισμένο τέκνο άγαμου γονέα

 • ''ΕΙΜΑΙ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η'': Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει το διαζύγιο του φοιτητή.

 • ''ΕΙΜΑΙ ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ'': Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι συντρέχει η ιδιότητα της άγαμης μητέρας στο πρόσωπο της αιτούσης μετεγγραφή φοιτήτριας.

 • ''Ο ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΦΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ'': Έγγραφο των αρχών της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση, από το οποίο να προκύπτει ότι ο γονέας, o ΑΦΜ του οποίου δεν δηλώθηκε έχει μόνιμη κατοικία στη χώρα αυτή.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ενημερώνουμε ότι στις περιπτώσεις των μετεγγραφόμενων εκτός ποσοτικού περιορισμού (αναπηρίες άνω του 67% πάσχοντες από ασθένειες κλπ) σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την υποβολή του αντίστοιχου δικαιολογητικού (πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή βεβαίωση επταμελούς επιτροπής).Το ίδιο ισχύει και για τους μετεγγραφόμενους /μετακινούμενους οι οποίοι μοριοδοτούνται για κάθε μέλος της οικογένειάς τους (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από ΚΕ.Π.Α. ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ΄ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358).

Ειδικότερα, επισημαίνουμε ότι στις περιπτώσεις των αδερφών φοιτητών που δεν υπεβλήθη δήλωση αποποίησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, η αποποίηση θα γίνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, στο Τμήμα Υποδοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 της με αριθμ. 142413/19-10-2020 Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ( Β΄ 4617).

Γραμματεία Τμήματος
07/11/2022


Εκτύπωση   Email

Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

Η Γραμματεία Λειτουργεί

Δευτέρα - Παρασκευή

8πμ έως 3μμ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού (θυρίδα)

11πμ έως 1μμ

Επικοινωνία

Γραμματεία Μεταπτυχιακών

Επικοινωνία

24310-47019

msc@pe.uth.gr