Αιτήματα Φοιτητών προς την Γραμματεία του Τμήματος

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν προσαρμογής λειτουργίας των Υπηρεσιών του Τμήματος σύμφωνα με τις οδηγίες, για την αποφυγή διάδοσης του Covid-19, η εξυπηρέτηση των αιτημάτων των φοιτητών του Τμήματος προς την Γραμματεία (συμπεριλαμβάνεται και η έκδοση πιστοποιητικών σπουδών) θα γίνεται ΜΟΝΟ με αποστολή του αιτήματος με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διεύθυνση info-pe@pe.uth.gr.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αναγράφουν στο μήνυμα την διεύθυνση στην οποία θέλουν να αποσταλλούν τα δικαιολογητικά, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (ονοματεπώνυμο φοιτητή, Αριθμό Μητρώου, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ). 


Απο την Γραμματεία του Τμήματος


Εκτύπωση   Email