Σχετικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ανακοινώθηκαν τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 15-10-2020 μέχρι και 22-10-2020.

Σχετικός σύνδεσμος Υπουργείου

Υπεύθυνη Δήλωση (αρχείο Pdf)

Αίτηση Εγγραφής (αρχείο pdf)


Εκτύπωση   Email