Σημαντική ανακοίνωση για φοιτητές/τριες εγγεγραμμένους στη ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που είναι εγγεγραμμένοι/ες στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ και έχουν ζητήσει κάποια προσαρμογή ή υπηρεσία κατά τη διάρκεια των διαλέξεων να δώσουν στους/στις διδάσκοντες/ουσες το
εξατομικευμένο πλάνο αναγκών και υποστήριξης (ΕΠΑΥ) δια ζώσης και να τους εξηγήσουν τι ακριβώς γράφει.

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ θα στείλει ηλεκτρονικά το εξατομικευμένο πλάνο στη Γραμματεία του Τμήματός σας, ώστε να προωθηθεί στους/ις διδάσκοντες/ουσες. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσετε τους διδάσκοντες και να εξηγήσετε και εσείς όσα λέει το εξατομικευμένο πλάνο σας. Ο ρόλος σας είναι σημαντικός στην υλοποίηση των προσαρμογών που ζητάτε.

Ανακοίνωση (αρχείο pdf)

04/11/2022


Εκτύπωση   Email

Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

Η Γραμματεία Λειτουργεί

Δευτέρα - Παρασκευή

8πμ έως 3μμ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού (θυρίδα)

11πμ έως 1μμ

Επικοινωνία

Γραμματεία Μεταπτυχιακών

Επικοινωνία

24310-47019

msc@pe.uth.gr