Για τους φοιτητές παρελθόντων ετών, που οφείλουν ‘Διδασκαλία της Ρυθμικής’

αναφορικά με τις υποχρεώσεις στο μάθημα της Ρυθμικής, παρακαλώ λάβετε υπ όψιν σας τα εξής:

  • αφού μελετήσετε προσεκτικά τη διδαχθείσα ύλη από το βιβλίο ‘Ρυθμικές ασκήσεις στη Φυσική Αγωγή’
  • θα πρέπει να ετοιμάσετε/εκτελέσετε/βιντεοσκοπήσετε τον εαυτό σας σε μια παρτιτούρα 12 ρυθμικών μέτρων, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις διδαχθείσες ρυθμικές αξίες, με τις αντίστοιχες κινήσεις, με τουλάχιστον 2 διαφορετικές αξίες μέσα στο ίδιο μέτρο των 4/4 (π.χ. 2/4 και 4/8 ή ¼ και 12/16 )
  • η παρτιτούρα θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σε word, όπου κάθε μέτρο θα περιλαμβάνει τις ρυθμικές αξίες και τις αντίστοιχες κινήσεις από κάτω, είτε χειρόγραφα και σκαναρισμενο, είτε γραμμένο στον υπολογιστή,  στο epolatou@pe.uth.gr
  • η κινητική εκτέλεση θα γίνει με ταυτόχρονη λεκτική αποτύπωση, όπως ακριβώς διδάχτηκε στα μαθήματα (π.χ . ταααα για το ολόκληρο, τα/τα/τα/τα για τα 4/4, ή τατα/τατα/τατα/τατα για τα 8/8 κλπ)
  • το βίντεο θα αποσταλεί με wetransfer στο epolatou@pe.uth.gr

Παρακαλώ, το mail να έχει τίτλο ‘Ρυθμική παρελθόντων + το Ονοματεπώνυμό σας’

Η εργασία (word+video) θα αποσταλεί έως 11/9/2020

Καλή συνέχεια!

Ελιζάνα Πολλάτου, αναπ.καθ.ΤΕΦΑΑ-ΠΘ


Εκτύπωση   Email