Συμπληρωματική Προκήρυξη για Πρακτική Ασκηση ERASMUS+ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

 

Αξιότιμοι φοιτητές

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΠΘ εξέδωσε ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022. Όσοι φοιτητές επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+ σε φορέα του εξωτερικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά εδώ

και να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφίου φοιτητή/φοιτήτριας για πρακτική άσκηση ERASMUS+ εδώ
  2. Πρωτότυπο πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος όπου ανήκουν
  3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται και οι λόγοι εκδήλωσης του ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+
  4. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσικής ικανότητας
  5. Βεβαίωση αποδοχής από το φορέα κατάρτισης                                                                                                

Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικώς (συστημένος φάκελος) ή με courier από Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου έως και Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 και θα αφορούν σε μετακινήσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΠΡΟΣΟΧΗ: η έναρξη των οποίων δεν μπορεί να προγραμματιστεί πριν την 1 Ιανουαρίου 2022.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται στο Γραφείο Erasmus στη Λάρισα ταχυδρομικώς (συστημένος φάκελος) ή με courier στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Γαιόπολις), Περιφερειακή Οδός Λαρίσης- Τρικάλων, 41500 Λάρισα, Γραφείο Erasmus (τηλ. 2410 684727/8 , e-mail: oep@uth.gr)

(Ως ημερομηνία κατάθεσης θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία παράδοσης στο ταχυδρομείο ή courier.)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ.

Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις για πρακτική άσκηση καθώς και αιτήσεις στις οποίες δεν θα συμπεριλαμβάνεται επίσημη βεβαίωση αποδοχής από φορέα κατάρτισης δεν θα γίνονται δεκτές.

[Τα αποτελέσματα της επιλογής θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του  Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.]

Εκ μέρους της Επιτροπής Erasmus του ΤΕΦΑΑ

Χριστίνα Καρατζαφέρη

Ακαδημαϊκή Συντονίστρια Erasmus+, ΤΕΦΑΑ, ΠΘ
 

ΥΓ Η παρούσα ενημέρωση βασίζεται στην ανακοίνωση του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΠΘ. Για την πλήρη ανακοίνωση βλ. εδώ

Τρίκαλα, 8 Σεπτ 2021


Εκτύπωση   Email