Συμπληρωματική Προκήρυξη για σπουδές ERASMUS+ κατά το εαρινό εξάμηνο 2021-2022

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν για ΣΠΟΥΔΕΣ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ , κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά εδώ και να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή τα εξής δικαιολογητικά:


1. Αίτηση υποψηφίου φοιτητή/φοιτήτριας για σπουδές ERASMUS+
2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος όπου ανήκουν (οι υποψήφιοι διδάκτορες θα υποβάλουν βεβαίωση σπουδών) **
3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται και οι λόγοι εκδήλωσης του ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+
4. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσικής ικανότητας*
5. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους στο Γραφείο Erasmus στη Λάρισα ταχυδρομικώς (συστημένος φάκελος) ή με courier στην παρακάτω διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Γαιόπολις, Περιφερειακή Οδός Λαρίσης- Τρικάλων, 41500 Λάρισα, Γραφείο Erasmus (τηλ. 2410 684727/8 , e-mail: aretibania@uth.gr)

Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικώς (συστημένος φάκελος) ή με courier από Παρασκευή 18 Ιουνίου έως Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και θα αφορούν σε μετακινήσεις κατά το εαρινό εξάμηνο 2021-2022 (ΜΟΝΟ για το εαρινο).
Ως ημερομηνία κατάθεσης θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία παράδοσης στο ταχυδρομείο ή courier. Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Γραφείου ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ http://erasmus.uth.gr/gr/announcements-gr

Για τις ενεργές συμφωνίες, *απαιτήσεις γλωσσομάθειας και θέσεις δείτε http://erasmus.uth.gr/docs/xlsx_copy_copy_copy_copy.xlsx

Εφόσον καταθέσετε εμπρόθεσμα το γραφείο Διεθνών Σχέσεων θα κάνει τον έλεγχο και θα ενημερώσει το τμήμα μας για να εγκρίνουμε ή όχι την συμμετοχή σας. Δείτε την διαδικασία βήμα-βήμα στην ιστοσελίδα του τμήματος μας http://www.pe.uth.gr/index.php/spoudes/erasmus-plus .

Καλή σας επιτυχία,
Χριστίνα Καρατζαφέρη
Ακαδημαϊκή Συντονίστρια ERASMUS+ για το ΤΕΦΑΑ, ΠΘ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ, ΠΘ


Εκτύπωση   Email