Ενημερωτικά Σεμινάρια για τους Πρωτοετείς Φοιτητές/τριες

Τα σεμινάρια  θα υλοποιούνται κάθε Δευτέρα στις 17.00-18.00, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Ο τίτλος του μαθήματος/ομάδας στο Microsoft Teams είναι  :  "Διαδικτυακά Σεμινάρια για Πρωτοετείς φοιτητές 2020" και ο κωδικός συμμετοχής στην ομάδα είναι: 9vdn2p3


Εκτύπωση   Email