Έκτακτη Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση

 

Η έκτακτη ενημέρωση για την πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί 16/3/2023 ώρα 14.30. Για τη συμμετοχή σας ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0f3d6ae889cb44cf83ade17769e8f436%40thread.tacv2/1678959774292?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%221122d2e8-970d-42ca-a912-9a53157c5cf2%22%7d

Η ενημέρωση αφορά κυρίως τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση τα δίμηνα Απρίλιο -Μάιο ή Μάιο -Ιούνιο.

Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρεστε να πραγματοποιήσετε την Πρακτική σας Άσκηση από τον Ιούνιο και μετά, θα βγει νέα ανακοίνωση.


Εκτύπωση   Email

Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

Η Γραμματεία Λειτουργεί

Δευτέρα - Παρασκευή

8πμ έως 3μμ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού (θυρίδα)

11πμ έως 1μμ

Επικοινωνία

Γραμματεία Μεταπτυχιακών

Επικοινωνία

24310-47019

msc@pe.uth.gr