Ανακοίνωση για εγγραφή στο e-class του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης e-Class (https://eclass.uth.gr/) λειτουργεί ως το ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υποστηρίζεται από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης σε συνεργασία με τη Δ/νση Μηχανοργάνωσης. Το νέο eClass περιλαμβάνει όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα των Τμημάτων του ΠΘ που λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μετά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Όλοι οι φοιτητές (ανεξάρτητα αν είναι νέοι ή παλιοί) θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή στην πλατφόρμα (αν δεν το έχουν κάνει πρόσφατα) στο σύνδεσμο: https://eclass.uth.gr/modules/auth/registration.php χρησιμοποιώντας το ιδρυματικό τους email (όχι gmail, yahoo κτλ).

Οι διδάσκοντες και οι φοιτητές του Ιδρύματος παρακαλούνται όπως πλέον χρησιμοποιούν αποκλειστικά την πλατφόρμα https://eclass.uth.gr/ για να αναρτούν και να κατεβάζουν εκπαιδευτικό υλικό, για την έκδοση ανακοινώσεων και για τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές λειτουργίες του συστήματος.

Για τεχνική υποστήριξη στο eclass επικοινωνήστε με το eclasshelp@uth.gr


Εκτύπωση   Email