ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ι

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Β΄ Έτους σπουδών (καθώς και όσοι παρελθόντων ετών ή/και επί πτυχίω χρωστούν Πρακτική στα Σχολεία), οφείλουν να συνδεθούν την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021, στο μάθημα στο Microsoft Teams, 9.30πμ για την 1η ενημερωτική συνάντηση.

Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική.

Προσοχή: Προκειμένου να συμμετάσχει κανείς θα πρέπει να κάνει δήλωση του μαθήματος στην Ηλ.Γραμματεία ώστε να έρθει μήνυμα στο διδάσκοντα για να κάνει αποδοχή, σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται εδώ: http://www.pe.uth.gr/index.php/foitites/2020-2031?fbclid=IwAR1lv6O9b1Cy6pjZhbMziyG8hS7LgIja3NbAUmnvxTjYbis3V6uXwO-Y1Xo

Ο υπεύθυνος του μαθήματος,
Διγγελίδης Νικόλαος, Καθηγητής


Εκτύπωση   Email