Ανακοίνωση για τα μαθήματα "Αποτελεσματικός Προπονητής" και "Ψυχολογική Υποστήριξη στον Αθλητισμό"

Οι κωδικοί για την εξέταση των μαθημάτων, η οποία θα γίνει με την πλατφόρμα MS Teams (προφορική εξέταση), είναι οι παρακάτω:

  • ΜΚ0912 - Αποτελεσματικός Προπονητής: xs2parv
  • ΜΚ1114 – Ψυχολογική Υποστήριξη στον Αθλητισμό: 8guy9nk

Ο Υπεύθυνος του Μαθήματος


Εκτύπωση   Email