Ανακοίνωση για εγγραφή στο μητρώο φοιτητών της ΕΘΑΑΕ για την αξιολόγηση των ΑΕΙ

 

Αγαπητοί φοιτητές/Αγαπητές φοιτήτριες,

Σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ύστερα από την πρόσκληση ενδιαφέροντος προβαίνει στη σύνταξη και την επικαιροποίηση Μητρώου Φοιτητών για την εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας της λειτουργίας των ΑΕΙ σύμφωνα με το ν. 4653/2020. 

Τα μέλη του Μητρώου των φοιτητών προορίζονται να στελεχώσουν τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης λειτουργίας των ΑΕΙ, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο θα πρέπει στην σύνθεσή τους να περιλαμβάνουν και τη συμμετοχή ενός φοιτητή ή μιας φοιτήτριας.

Σε συνέχεια του προαναφερόμενου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να δηλώσουν υποψηφιότητα για την εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ για να αξιολογήσουν ένα άλλο ΤΕΦΑΑ της χώρας και όχι το ΤΕΦΑΑ που φοιτούν. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες να μελετήσουν προσεκτικά τις βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής στο Μητρώο που αναγράφονται στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΘΑΑΕ  συνημμένα με τα παρακάτω έγγραφα:

1. Αίτηση συμμετοχής (Υπόδειγμα)

2. Βεβαίωση Γραμματείας (Υπόδειγμα)

Υποσημείωση: Οι φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση στην ΕΘΑΑΕ μπορούν να ζητήσουν τη Βεβαίωση ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Τμήματος στο email info-pe@uth.gr, αναφέροντας το λόγο (για χρήση στην ΕΘΑΑΕ)

 Η υποβολή των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών στοιχείων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secretariat@ethaae.gr με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένα τα εξής αρχεία (με μορφή pdf) με ονομασίες αντίστοιχα:

1. Αίτηση – ονοματεπώνυμο υποψηφίου

2. CV – ονοματεπώνυμο υποψηφίου

3. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας/τίτλος σπουδών- ονοματεπώνυμο υποψηφίου

4. Βεβαίωση Τμήματος - ονοματεπώνυμο υποψηφίου

 

Το ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο «Θέμα» θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ».

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Παρασκευή 23-04-2021 (ώρα 22:00).

 

Απο τη Γραμματεία
15/3/2021


Εκτύπωση   Email