Πρακτική Άσκηση Ειδικοτήτων (ΜΚ2020)

Η παρουσίαση που έγινε σχετικά με το μάθημα 'Πρακτική Άσκηση Ειδικοτήτων' (ΜΚ2020) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος :
www.pe.uth.gr--> Σπουδές--> Προπτυχιακές Σπουδές--> Πρακτική Άσκηση --> (μέσα στον πίνακα) Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης για Φοιτητές

στον ίδιο χώρο θα βρείτε όποιες άλλες πληροφορίες χρειάζεστε σχετικά με την πρακτική.

Επίσης η παρουσίαση έχει δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της πρακτικής: www.pa.uth.gr

H Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα ενεργοποιηθεί από σήμερα τ απόγευμα (14/10/2020).


Εκτύπωση   Email