Αποτελέσματα υποψηφίων ΤΕΦΑΑ για θέσεις Πρακτικής Άσκησης, 2020-2021

Αγαπητοί/τες  φοιτητές/τριες,

στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα εντοπίσετε την λίστα των ωφελούμενων (με Αριθμό Φοιτητικού Μητρώου) για θέσεις του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.

Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρουσίαση –ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε:

Εξαιτίας των έκτακτων μέτρων (covid-19) θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με το 1ο χρονικό διάστημα που μπορείτε να ξεκινήσετε την πρακτική σας. Όλοι όμως μπορείτε μέχρι την επόμενη ανακοίνωση να συγκεντρώσετε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, να τα αποθηκεύσετε με τον αντίστοιχο τρόπο-όπως ενημερωθήκατε στην παρουσίαση που έγινε- ώστε να είναι έτοιμα μόλις χρειαστεί να τα στείλετε.

Για οποιαδήποτε απορία/πληροφορία επικοινωνείτε με το γραφείο πρακτικής άσκησης:email:praktiki.pe@uth.gr  τηλ.24310-47058

(Πρακτικό Αξιολόγησης ΤΕΦΑΑ 2020-2021, αρχείο pdf)
(Παρουσίαση - Ενημέρωση ΤΕΦΑΑ 2020, αρχείο pdf)

Απο το Γραφείο Πρακτικής Ασκησης ΤΕΦΑΑ-ΠΘ


Εκτύπωση   Email