Προθεσμίες Πρακτικής Άσκησης για πρακτική το δίμηνο Μάιο - Ιούνιο 2020

Οι Φοιτητές/τριες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση το δίμηνο Μάιο-Ιούνιο 2020 και πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος (αποτελέσματα των υποψηφίων για το ακαδ. έτος 2019-2020 http://old.pe.uth.gr/cms/index.php/el/2015-05-19-11-06-12/1458--2019-2020 και αποτελέσματα 2ου κύκλου  για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2019-2020: http://www.pe.uth.gr/images/stories/download/anakoinwseis/praktiki-.pdf)

Χρειάζεται έως την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 να:

1) υποβάλουν ηλεκτρονικά Αίτηση Εγγραφής στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης www.pa.uth.gr    

2) στείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο email praktiki.pe@uth.gr (κάθε ένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στέλνεται με επίθετο φοιτητή/τριας και όνομα αρχείου π.χ. επίθετο φοιτητή/τριας_ΑΜΑ, επίθετο φοιτητή/τριας_ΑΜΚΑ)

3) συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την Καρτέλα Πρακτικής Άσκησης στην www.pa.uth.gr, μετά από επικοινωνία με το φορέα τους για να πάρουν τον κωδικό.


Εκτύπωση   Email