Πρακτική Ασκηση - Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2ος Κύκλος

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη του διαστήματος υποβολής του δεύτερου κύκλου αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής, του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για επιπλέον θέσεις αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για τους φοιτητές 4ου έτους:   Έναρξη 10/02/2020 09:00  Λήξη 17/02/2020 14:00

Παρακαλούμε να υποβάλετε ηλεκτρονικά με είσοδο στο http://pa.uth.gr από το Μενού- Φοιτητές την ηλεκτρονική «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 2014-2020 » εντός της προθεσμίας.

Με τη λήξη της προθεσμίας θα ακολουθήσει η μοριοδότηση των υποψηφίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με την κατάταξή σας!


Εκτύπωση   Email