Αναβολή Μαθήματος ΜΚ1057 " Ασκηση, Υγεία και Ποιότητα Ζωής"

Το μάθημα "Ασκηση ,Υγεία και Ποιότητα Ζωής (ΜΚ1057) το οποίο ήταν προγραμματισμένο για την Πέμπτη 26/3/2020 , αναβάλλεται.


Εκτύπωση   Email