Το ΤΕΦΑΑ ΠΘ πρώτο στην Ελλάδα σύμφωνα με τη λίστα της Σαγκάης 2020

Τον Οκτώβριο του 2020 ανακοινώθηκε η κατάταξη των πανεπιστημίων στο χώρο του Sport Science και αφορά δεδομένα 2015-2019. Σύμφωνα με αυτό το ΤΕΦΑΑ του ΠΘ βρίσκεται στις θέσεις 100-150 παγκοσμίως, κάτι που το αναδεικνύει ως το πρώτο στην Ελλάδα με βάση την ερευνητική δραστηριότητα, τις δημοσιεύσεις σε ποιοτικά περιοδικά και την απήχηση ή αναγνωρισιμότητα του ερευνητικού του έργου διεθνώς, καθώς και το βαθμό διεθνών συνεργασιών. Στον παρακάτω πίνακα μπορεί να δει κανείς τους σχετικούς δείκτες ανά Πανεπιστήμιο.

shanghai rank 2020

Πίνακας 1. Συγκριτικά στοιχεία για τα τέσσερα ελληνικά πανεπιστήμια που έχουν αντίστοιχο Τμήμα.

Criteria

Indicators

ΤΕΦΑΑ, ΠΘ

ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ

ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ*

ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ

Research Output

Papers indexed in Web of Science between 2015 and 2019

13.9

6.9

16.3

3.3

Research Quality

Citations to papers published by an institution between 2015 and 2019

8.6

8

8.8

5

Citations per paper between 2015 and 2019

51.3

39.8

44.9

42.5

Number of papers published in top 25% journals between 2015 and 2019

6.4

8.8

8.6

3.5

International Collaboration

Percentage of papers of internationally collaborated papers to all papers

72.2

59.3

52.2

48.7

Σημείωση: Στα στοιχεία του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ προμετρώνται τα δεδομένα 2 Τμημάτων, Θεσσαλονίκης και Σερρών, καθώς η λίστα της Σαγκάης χρησιμοποιεί το πανεπιστήμιο ως μονάδα ανάλυσης.

Τα πλήρη δεδομένα της λίστας βρίσκονται εδώ: http://www.shanghairanking.com/Special-Focus-Institution-Ranking/Sport-Science-Schools-and-Departments-2020.html


Εκτύπωση   Email