Δημήτριος Κοκαρίδας

Δημήτριος Κοκαρίδας

Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρίες

Ο Δημήτριος Κοκαρίδας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο γνωστικό αντικείμενο «Άσκηση σε άτομα με αναπηρίες» και υπεύθυνος για την διδασκαλία και την οργάνωση όλων των μαθημάτων  που σχετίζονται με την Ειδική Φυσική Αγωγή στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού από το 2002, καθώς και τη διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος «ψυχολογία στην προσαρμοσμένη φυσική δραστηριότητα” του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψυχολογία της Άσκησης» (EMSEP), ΤΕΦΑΑ ΠΘ από το 2008 έως σήμερα.  
Επίσης διδάσκει με εισηγήσεις – διαλέξεις σε μαθήματα δύο προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ): α) στην κατεύθυνση «Προσαρμοσμένη – Ειδική Φυσική Αγωγή» του ΠΜΣ «Εκπαίδευση  στη Φυσική Αγωγή και στην Προσαρμοσμένη – Ειδική Φυσική Αγωγή» του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ από το 2020 έως σήμερα και β) στη «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» του ΤΕΦΑΑ  ΔΠΘ από το 2018 έως σήμερα. Είναι κάτοχος πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακού (M.Ed.) και διδακτορικού (Ph.D.) διπλώματος του Πανεπιστημίου του Manchester στην Ειδική Αγωγή. Ο Δημήτριος Κοκαρίδας έχει εκτενή ερευνητική δραστηριότητα σε ό,τι αφορά την άσκηση για άτομα με αναπηρίες με δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά, σχετικές παρουσιάσεις σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες στον τομέα της ειδικής φυσικής αγωγής και επιβλέψεις διδακτορικών και μεταπτυχιακών διατριβών. Επίσης, έχει γράψει πέντε βιβλία, δύο κεφάλαια σε βιβλία και τρία κεφάλαια online εκπαιδευτικού υλικού ευρωπαϊκού προγράμματος που αφορούν την άσκηση σε άτομα με αναπηρίες.
Είναι Συνδετικός Κρίκος του ΤΕΦΑΑ Π.Θ. για τους φοιτητές και φοιτήτριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από το 2012 έως σήμερα, καθώς και από τον Οκτώβριο του 2022 μέχρι σήμερα είναι μέλος της Επιτροπής Ισότιμης ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την προώθηση της ένταξης των μαθητών με αναπηρία και συνεχίζει να εργάζεται για να μειωθεί η απόσταση μεταξύ της θεωρίας και την αληθινής εφαρμογής της ένταξης στην πράξη, ως δημιουργός και διαχειριστής της πρώτης Βάσης Πληροφοριών Ειδικής Φυσικής Αγωγής που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα (http://old.pe.uth.gr/efa/) και του πρώτου Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ειδκιής Φυσικής Αγωγής

Πλήρες Βιογραφικό

Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

Η Γραμματεία Λειτουργεί

Δευτέρα - Παρασκευή

8πμ έως 3μμ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού (θυρίδα)

11πμ έως 1μμ

Επικοινωνία

Βιβλιοθήκη

24310-47051
libphys@uth.gr


Γραμματεία
Μεταπτυχιακών

24310-47019
msc@pe.uth.gr