Νικόλαος Διγγελίδης

Νικόλαος Διγγελίδης

Διδακτική της Φυσικής Αγωγής

Είναι μέλος ΔΕΠ στη Διδακτική της Φυσικής Αγωγής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2002 – τώρα στη βαθμίδα του Καθηγητή. Πήρε το βασικό του πτυχίο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1988) ενώ το μεταπτυχιακό και διδακτορικό του από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (1996 και 2000 αντίστοιχα). Έχει εργαστεί συνολικά 5 έτη σε δημοτικά σχολεία, σε γυμνάσια και λύκεια καθώς επίσης επί 5 έτη σαν προπονητής πετοσφαίρισης.Έχει 66 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά, 39 δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά, τέσσερα κεφάλαια σε ξένα βιβλία, 15 δημοσιεύσεις σε περιοδικά πρακτικών εφαρμογών. Μελέτες του σχετικές με την σχολική φυσική αγωγή έχουν παρουσιαστεί σε Πανελλήνια, Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Συνέδρια (50 σε ξένα συνέδρια και περισσότερα από 117 σε ελληνικά – 41 εκ των οποίων είναι σύντομα άρθρα), ενώ οι αναφορές στις εργασίες του ξεπερνούν τις 1450 για τις ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις (Πηγή: Harzing’s Publish or Perish).Είναι συγγραφέας 5 βιβλίων σχετικών με τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής, εκ των οποίων τα 2 είναι τα επίσημα βιβλία του ΥΠΕΠΘ για τη ΦΑ στο Δημοτικό Σχολείο. Έχει ενεργή συμμετοχή σε κάθε σημαντική εθνικής εμβέλειας μεταρρυθμιστική προσπάθεια από το 2000 μέχρι σήμερα (π.χ. Πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας, Πρόγραμμα Καλλιπάτειρα, συγγραφή Οδηγού Σπουδών για το Γυμνάσιο και σύνταξη νέου Προγράμματος Σπουδών και Οδηγού Εκπαιδευτικού για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο). Έχει επίσης εργαστεί ως αξιολογητής αναλυτικών προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής σε Κύπρο, Φιλανδία και Μάλτα.Από το 1999 εργάζεται συστηματικά οργανώνοντας και επιβλέποντας την πρακτική άσκηση των φοιτητών στα σχολεία και τα διδακτικά του καθήκοντα στο προπτυχιακό επίπεδο περιλαμβάνουν τη Διδακτική-Μεθοδολογία της Φυσικής Αγωγής, το Σχεδιασμό κι εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων ΦΑ και την Αξιολόγηση στη ΦΑ, ενώ στο μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει επί σειρά ετών Φυσική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Διδασκόμενη ύλη και σχεδιασμός διδασκαλίας και Αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα στο σχολικό περιβάλλον (στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Άσκηση, Υγεία και Ποιότητα Ζωής) καθώς και Φυσική δραστηριότητα και υγεία (στο European Master Degree in Exercise and Sport Psychology).Έχει εργαστεί σε πλήθος επιτροπών σε επίπεδο Τμήματος (π.χ. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, Επιτροπή Αξιολόγησης Μαθημάτων, Επιτροπή αναδυόμενων επιστημονικών περιοχών – νέας κατεύθυνσης του Τμήματος κτλ), αλλά και Ιδρύματος (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων).Συμμετέχει ενεργά σε επιστημονικές ενώσεις, όπως η Ελληνική Εταιρεία Ψυχολογίας της Άσκησης και του Αθλητισμού (Πρόεδρος από το 2018), και η Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής (ιδρυτικό μέλος και γενικός γραμματέας).Το αντικείμενο του ερευνητικού του ενδιαφέροντος είναι η ανάπτυξη και πειραματική εφαρμογή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καινοτόμων προγραμμάτων φυσικής αγωγής, ανάπτυξη θετικού κλίματος παρακίνησης, θετικών στάσεων σε θέματα άσκησης και υγείας, μέθοδοι και στιλ διδασκαλίας στη φυσική αγωγή.

Πλήρες Βιογραφικό

Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

Η Γραμματεία Λειτουργεί

Δευτέρα - Παρασκευή

8πμ έως 3μμ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού (θυρίδα)

11πμ έως 1μμ

Επικοινωνία

Βιβλιοθήκη

24310-47051
libphys@uth.gr


Γραμματεία
Μεταπτυχιακών

24310-47019
msc@pe.uth.gr