Αθανασία Χατζηπαντελή

Αθανασία Χατζηπαντελή

Σχολική Φυσική Αγωγή / Πρακτική Άσκηση στα Σχολεία

Η Αθανασία Χατζηπαντελή κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών στη Γνωστική Ψυχολογία
και μεταπτυχιακό στην Παιδαγωγική και Δημιουργική Μάθηση. Ειδικότερα το θέμα της
διδακτορικής της διατριβής έχει θέμα: «Στυλ διδασκαλίας και Μεταγνώση», ενώ το
μεταπτυχιακό της αφορά στη «Μουσικοκινητική Αγωγή». Οι κύριοι τομείς της έρευνάς
της είναι τα μαθητοκεντρικά στιλ διδασκαλίας και η μεταγνώση στην προσχολική/
πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο μάθημα της ΦΑ. ‘Έχει δημοσιεύσει
βιβλία/κεφάλαια βιβλίων, περισσότερα από 20 άρθρα σε έγκριτα διεθνή και εθνικά
επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει περισσότερες από 30 ερευνητικές
εργασίες σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.

Πλήρες Βιογραφικό

Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

Η Γραμματεία Λειτουργεί

Δευτέρα - Παρασκευή

8πμ έως 3μμ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού (θυρίδα)

11πμ έως 1μμ

Επικοινωνία

Βιβλιοθήκη

24310-47051
libphys@uth.gr


Γραμματεία
Μεταπτυχιακών

24310-47019
msc@pe.uth.gr