Εργαστήριο Πληροφορικής

Το Εργαστήριο Πληροφορικής του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε με βάση το ΦΕΚ 1191/22-06-2015 προκειμένου να παρέχει το κατάλληλο ακαδημαϊκό περιβάλλον για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο αντικείμενο της Πληροφορικής και των εφαρμογών της στην εκπαίδευση και τη Φυσική Αγωγή.

Όσον αφορά στην εκπαίδευση, στόχοι του Εργαστηρίου είναι:

  • Η σχεδίαση και διοργάνωση μαθημάτων και προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης σε θέματα Πληροφορικής και Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Η σχεδίαση και διοργάνωση μαθημάτων και προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης σε θέματα εφαρμογών της Πληροφορικής και των ΤΠΕ στη Φυσική Αγωγή

Όσον αφορά στην έρευνα, στόχοι του Εργαστηρίου είναι:

  • Η σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ψηφιακών περιβαλλόντων για τη εκμάθηση θεμάτων Πληροφορικής και ΤΠΕ
  • Η σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ψηφιακών περιβαλλόντων για την εκμάθηση θεμάτων Φυσικής αγωγής
  • Η σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ψηφιακών περιβαλλόντων για την προαγωγή της υγείας και της φυσικής δραστηριότητας
  • Η σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών
  • Η μελέτη των επιδράσεων υφιστάμενων ψηφιακών περιβαλλόντων στις γνώσεις, τις κινητικές δεξιότητες και τη φυσική δραστηριότητα νέων ανθρώπων όλων των ικανοτήτων

Διευθυντής: Μαρίνα Παπαστεργίου, Καθηγήτρια

Επικοινωνία:
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Καρυές, 42100 Τρίκαλα
Τηλέφωνο: 24310 47028
E-mail: mpapas@uth.gr

Πληροφορίες

Ωράριο Λειτουργίας

Η Γραμματεία Λειτουργεί

Δευτέρα - Παρασκευή

8πμ έως 3μμ

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού (θυρίδα)

11πμ έως 1μμ

Επικοινωνία

Βιβλιοθήκη

24310-47051
libphys@uth.gr


Γραμματεία
Μεταπτυχιακών

24310-47019
msc@pe.uth.gr