Παιδαγωγική Επάρκεια

Σχετικά με την παιδαγωγική επάρκεια των αποφοίτων του ΤΕΦΑΑ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ισχύουν όσα αναφέρονται στο συνημμένο κείμενο. Για την κατοχύρωση της παιδαγωγικής επάρκειας, συνιστάται οι φοιτητές/τριες να παίρνουν όλα τα μαθήματα που ανήκουν σ’ αυτό το πρόγραμμα σπουδών, τόσο τα υποχρεωτικά όσο και τα επιλογής.

Δείτε το σχετικό έγγραφο