Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διδακτορικό Δίπλωμα

Υποβολή αιτήσεων

  • 1η περίοδος : δεύτερο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου
  • 2η περίοδος : δεύτερο δεκαήμερο Ιανουαρίου

Για υποστήριξη προτάσεων και παρουσιάσεων προόδου 

  • 15 Σεπτεμβρίου - 15 Οκτωβρίου
  • 15 Φεβρουαρίου - 15 Μαρτίου

* Η συγκεκριμένη ημερομηνία θα ανακοινώνεται ανά περίοδο

Σημείωση: Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να γίνει αλλαγή  των παραπάνω ημερομηνιών ή προσθήκη άλλων.
Οι ημερομηνίες για το μάθημα της στατιστικής (μαθήματα κι εξετάσεις) δίνονται από τον υπεύθυνο του μαθήματος.
Τα σεμινάρια διδακτορικού κύκλου θα ανακοινωθούν σε μελλοντικό χρόνο μετά από συνεννόηση με τους συναδέρφους.

Εκ μέρους της επιτροπής διδακτορικών σπουδών

 

Διδακτορικό Δίπλωμα 

Υποστηρικτικό Υλικό του Οδηγού Διδακτορικών Σπουδών (ΝΕΟ)

Οδηγός Διδακτορικών Σπουδών - (ισχύει για ΥΔ που εγγράφηκαν απο το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 και μετά)

Κατεβάστε τον Κανονισμό Σπουδών (για τους εισαχθέντες στο εαρινό 2015-2016 και μετά )

Κατεβάστε τον Κανονισμό Σπουδών  (παλαιός οδηγός σπουδών, ισχύσει για τους προγενέστερους ΥΔ)

Απόκτηση Διδακτορικού από το A έως το Ω

 

Έντυπα για το Διδακτορικό Κύκλο Σπουδών

 Παρακαλώ να υποβάλετε στη Γραμματεία και τα έντυπα στην αγγλική γλώσσα από ΕΔΩ