Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγγραφή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων των ΑΕΙ στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

pdf small  Δείτε από εδώ την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος (έγγραφο pdf)