Εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό στη σχολική ασφάλεια και υγιεινή

Μετά από σχετικό αίτημα του Τμήματός μας σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ εγκρίθηκε για 5η συνεχή σχολική χρονιά από το Υ.ΠΑΙ.Θ. (Αρ. Πρωτ.: Φ.2.1/ΜΓ/150794/Δ7/05-11-2020) για το σχ. έτος 2020-2021 εκπαιδευτικό υλικό και δράσεις με τίτλο: «Σχολική ασφάλεια και υγιεινή».

Σκοπός του επισυναπτόμενου εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής του φυσικού σχολικού περιβάλλοντος (κτιριακές εγκαταστάσεις-εξοπλισμός) αλλά και η υποστήριξή του στην ανάληψη δράσεων με τους μαθητές για τη βελτίωση της ποιότητας του σχολικού περιβάλλοντος και τον περιορισμό των παραγόντων κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια των μελών της σχολικής κοινότητας.

Το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό και οι προτεινόμενες δράσεις απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τους οποίους και υλοποιούνται δωρεάν, προαιρετικά και αποκλειστικά (χωρίς την παρουσία τρίτου προσώπου), στο πλαίσιο μαθήματος/μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, των Σχολικών Δραστηριοτήτων ή άλλων Προγραμμάτων (Ευέλικτης Ζώνης, Προγράμματα Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων, Ερευνητικές Εργασίες, Βιωματικές Δράσεις κ.α.) με την καθοδήγηση και συνεργασία των αρμόδιων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Υπευθύνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Η εφαρμογή του εκάστοτε προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς θα εξαρτάται από τις ρυθμίσεις, που θα ισχύουν για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων, των υγειονομικών πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ και των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα βρίσκεται αναρτημένο για κάθε ενδιαφερόμενο στον σύνδεσμο του ΤΕΦΑΑ, ΠΘ:

http://www.pe.uth.gr/index.php/draseis/vivlia-kai-vaseis-dedomenon

και η αντίστοιχη έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ. θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα:

http://edu-gate.minedu.gov.gr/.