Ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση Ειδικοτήτων

Όσοι/ες φοιτητές/τριες έχετε τελειώσει το δίμηνο της πρακτικής (έως και τέλος Μαΐου) και δεν έχετε ολοκληρώσει τις αντίστοιχες διαδικασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας στάλθηκαν στο email:
• Να φέρετε τα απαραίτητα έντυπα εκτυπωμένα, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από το φορέα
• Να στείλετε ηλεκτρονικά στο email της πρακτικής Έναρξη και Λήξη ΕΡΓΑΝΗ
• Να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αξιολόγηση και ηλεκτρονικά το απογραφικό εξόδου
Τελική προθεσμία για να κάνετε τις απαραίτητες διαδικασίες για να μπορείτε να πάρετε βαθμό και να πληρωθείτε είναι Πέμπτη 16 Ιουνίου.