Ανάδειξη εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών στα συλλογικά όργανα της ΣΕΦΑΑΔ

Ανάδειξη εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών στα συλλογικά όργανα της ΣΕΦΑΑΔ