Ανάδειξη εκπροσώπων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στα συλλογικά όργανα της ΣΕΦΑΑΔ

Ανάδειξη εκπροσώπων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στα συλλογικά όργανα της ΣΕΦΑΑΔ