Συνεργασία ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO)

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Φλουρής και η ομάδα του Fame Lab του Κέντρου Αξιολόγησης Φυσικής Απόδοσης του Τμήματός μας διεκδίκησαν και πήραν ερευνητικό έργο από τον WHO με τίτλο "Overview of systematic reviews on effects of heat exposure on pain, burns, cataract and heat- related diseases and health problems" και έχει σκοπό να δώσει κατευθυντήριες οδηγίες τις οποίες θα εκδώσει ο ΠΟΥ για το πώς η ζέστη μπορεί (1) να επηρεάσει δείκτες υγείας, (2) να προκαλέσει κλινικά συμπτώματα, και (3) να προκαλέσει υποτροπή σε υποβόσκουσες παθολογικές καταστάσεις. Σε όλες τις εκθέσεις του ΠΟΥ και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις του έργου θα αναφέρεται το Τμήμα και το Πανεπιστήμιό μας.

Επίσης, ο κ.Φλουρής συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό τμήμα του WHO με τίτλο "Heat and health in the WHO European Region: updated evidence for effective prevention". Η έκθεση αυτή μόλις δημοσιεύτηκε με την ευκαιρία της 10ης συνάντησης της Ευρωπαϊκής Ειδικής Ομάδας για το Περιβάλλον και την Υγεία. Η αγγλική έκδοση της έκθεσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:

https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Climate-change/publications/2021/heat-and-health-in-the-who-european-region-updated-evidence-for-effective-prevention-2021