Διάκριση του προγράμματος SSaMs

To Erasmus+ πρόγραμμα «Sport Students as Mentors» στο οποίο συμμετείχαν οι Μάριος Γούδας, Καθηγητής και Δρ. Κολοβελώνης Αθανάσιος, ΕΕΠ, ως ΤΕΦΑΑ ΠΘ, συμπεριλήφθηκε από την ΕΕ στο  European Toolkit for Schools.

Το European Toolkit for Schools.  είναι μια πλατφόρμα του εκπαιδευτικού σκέλους της ΕΕ, η οποία στοχεύει στο να παρέχει παραδείγματα καλών εκπαιδευτικών πρακτικών σε όλους τους εμπλεκόμενους στη σχολική εκπαίδευση και να αποτελέσει μια βάση για την υιοθέτηση κοινών πρακτικών στην ΕΕ.

Για περισσότερα δείτε εδώ: https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools/detail.cfm?n=26824